Адреси та посилання, абсолютні і відносні

Відносна адресація

Комірка у стовпці А, рядку 1 має адресу А1. Можна адресувати область суміжних клітинок за допомогою введення координат верхньої лівої комірки області, а потім після двокрапки - координат нижньої правої клітинки. Наприклад, квадрат, утворений першими чотирма комірками в лівому верхньому кутку, адресується як A1:B2.

Таким способом адресації створюється відносне посилання на область A1:B2. Тут термін "відносна" означає, що посилання на цю область буде автоматично коригуватися при копіюванні формул.

Абсолютна адресація

Абсолютна адресація протилежна відносній адресації. У абсолютному посиланні перед кожною літерою і цифрою ставиться знак долара, наприклад, $A$1:$B$2.

Піктограма Підказка

LibreOffice може перетворити поточне посилання, в якому курсор знаходиться в рядку введення, з відносного на абсолютне і навпаки при натисканні клавіші F4. Якщо почати з відносного посилання, такого як А1, то при першому натисканні цієї клавіші і для рядка, і стовпця встановляться абсолютні посилання ($A$1). При другому натисненні абсолютне посилання отримає тільки рядок (A$1). При третьому натисканні абсолютне посилання отримає тільки стовпець ($A1). Якщо натиснути цю клавішу ще раз, то для стовпця і рядка знову встановляться відносні посилання (А1).


LibreOffice Calc показує посилання для формули. Наприклад, якщо клацнути формулу =SUM(A1:C5;D15:D24) у комірці, дві області аркуша, на які є посилання у формулі, виділятися кольором. Наприклад, компонент формули "A1:C5" може позначатися синім кольором, а відповідний діапазон клітинок буде виділено синьою рамкою. Аналогічно наступний компонент формули "D15:D24" може бути виділений червоним.

Коли використовувати абсолютні та відносні посилання

Що характерно для відносного посилання? Припустимо, потрібно підрахувати в комірці Е1 суму всіх осередків області A1:B2. Формула для введення в комірку Е1 має вигляд: =SUM(A1:B2). Якщо надалі буде потрібно вставити новий стовпець перед стовпець А, відносні адреси елементів, які потрібно підсумувати, стануть B1:C2, а формула буде перебувати в комірці F1, а не Е1. Після вставки нового стовпця доведеться перевірити і підкоригувати всі формули в аркуші і, можливо, в інших аркушах.

Зручно, що LibreOffice виконує цю роботу автоматично. Після вставки нового стовпця А формула =SUM(A1:B2) автоматично зміниться на " =SUM(B1:C2). Номери рядків також автоматично відкоригуються, якщо буде вставлений новий рядок 1. Абсолютні і відносні посилання завжди коригуються у LibreOffice Calc при будь-якому переміщенні області, на яку є посилання. Однак будьте уважні, коли копіюєте формулу, бо у цьому випадку будуть коригуватися тільки відносні посилання, але не абсолютні.

Абсолютні посилання використовуються, коли при обчисленні посилаються на одну конкретну клітинку на аркуші. Якщо формула, яка посилається саме на цю клітинку, копіюється на комірку нижче відносно початкової клітинки, то посилання відповідно буде пересунуте вниз, якщо координати клітинки не були визначені як абсолютні.

Крім випадку вставки нових рядків і стовпців, посилання можуть змінитися, коли існуюча формула, яка посилається на певні комірки, копіюється в іншу область аркуша. Припустимо, у рядок 10 введена формула =SUM(A1:A9). Якщо потрібно підрахувати суму сусіднього стовпця праворуч, то просто скопіюйте цю формулу в комірку, розташовану праворуч. Копія формули в стовпчику буде автоматично відкоригована і прийме вигляд =SUM(B1:B9).

Будь ласка, підтримайте нас!