Вставка і редагування коментарів

Можна додати свій коментар до кожної комірки шляхом вибору Вставка - Коментар. Коментар позначається в комірці маленьким червоним квадратом (індикатором коментаря).

Щоб при виділенні комірки відображалася підказка для неї, скористайтеся вкладкою Дані - Перевірка - Допомога при введенні.

Будь ласка, підтримайте нас!