Застосування підбору параметра

За допомогою підбору параметра можна обчислити значення, яке, будучи частиною формули, призведе до результату, зазначеного для формули. Таким чином, задається формула з декількома фіксованими і одним змінним значеннями і результат формули.

Приклад підбору параметра

Щоб обчислити річний дохід (Д), створіть таблицю зі значеннями капіталовкладень (К), числа років (n) і відсоткової ставки (п). Формула має такий вигляд:

Д = К * n* п

Припустимо, що відсоткова ставка п, що дорівнює 7,5%, і число років n (1) залишаються постійними. Ви хочете знати, наскільки потрібно змінити капіталовкладення , щоб досягти заданого доходу Д. Наприклад, обчислимо, які капіталовкладення потрібні для отримання річного доходу $15 000.

У окремі комірки введіть значення для капіталовкладень (довільне значення, наприклад, $100 000), числа років n (1) і відсоткової ставки п (7,5%). Ще в одну комірку введіть формулу для обчислення доходу Д. Замість , n п використовуйте посилання на клітинку з відповідним значенням.

  1. Встановіть курсор у комірці, що містить значення доходу Д та виберіть команду Засоби - Підбір параметра. Буде відкрито діалогове вікно Підбір параметра.

  2. У полі Клітинка з формулою автоматично вводиться відповідна клітинка.

  3. Встановіть курсор у поле Змінна комірка. На аркуші виділіть комірку, яка містить змінне значення. У даному прикладі це комірка зі значенням капіталовкладень .

  4. У текстовому полі Цільове значення введіть бажаний результат формули. В даному прикладі введіть 15 000. Натисніть кнопку Гаразд.

  5. Відкриється діалогове вікно з повідомленням, що підбір параметра пройшов успішно. Натисніть кнопку Так, щоб ввести результат в клітинку зі значенням змінної.

Будь ласка, підтримайте нас!