Обчислення за формулами

Усі формули починається зі знака рівності. Крім того, у формулі допускаються числа, текст, арифметичні і логічні оператори та функції.

Піктограма Підказка

Слід пам'ятати, що основні арифметичні операції (+, -, *, /) використовуються у формулах наступного правила: множення і ділення виконуються раніше додавання і віднімання. Замість запису =SUM(A1:B1) можливий варіант =A1+B1.


Піктограма Підказка

У формулах можна використовувати круглі дужки. Формули =(1+2)*3 =1+2*3 дають різні результати.


Нижче наведено кілька прикладів формул LibreOffice Calc.

=A1+10

Відображає значення у клітинці A1, збільшене на 10.

=A1*16%

Відображає 16% від значення A1.

=A1 * A2

Відображає результат множення значень у комірках A1 і A2.

=ROUND(A1;1)

Відображає вміст комірки A1 з округленням до одного знаку після коми.

=EFFECTIVE(5%;12)

Обчислює ефективний дохід при 5%-й річній номінальній ставці з 12-ма платежами за рік.

=B8-SUM(B10:B14)

Віднімає з B8 суму значень комірок від B10 до B14.

=SUM(B8;SUM(B10:B14))

Обчислює суму значень комірок від B10 до B14 і додає її до значення комірки В8.


У формулах допускається також вкладення функцій, як показано в прикладі вище. Функція може містити вкладені функції. У роботі з вкладеними функціями допомагає майстер функцій.

Будь ласка, підтримайте нас!