Пошук і заміна в Calc

У електронних таблицях можуть міститися слова, формули та стилі. Можна переходити від одного результату до іншого або відразу виділити всі відповідні клітинки, після чого застосувати інший формат або замінити вміст комірки.

Діалогове вікно "Знайти і замінити"

Комірки можуть містити текст або числа, введені точно так само, як у текстовому документі. Але також у комірках можуть міститися текст або числа, що є результатом обчислення. Наприклад, якщо комірка містить формулу =1+2, в ній відображається результат 3. Слід вирішити, чи виконувати пошук "1" і "2", або пошук "3".

Пошук формул або значень

У діалоговому вікні "Знайти і замінити" можна задати або пошук частин формули, або результатів обчислення.

  1. Для відкриття діалогового вікна "Знайти і замінити" виберіть Редагування - Знайти і замінити.

  2. Натисніть Додаткові параметри для розкриття діалогового вікна.

  3. У списку Шукати в виберіть "Формули" або "Значення".

При виборі параметра "Формули" виконується пошук по всіх частинах формул.

При виборі параметра "Значення" виконується пошук за результатами обчислень.

Піктограма Примітка

Cell contents can be formatted in different ways. For example, a number can be formatted as a currency, to be displayed with a currency symbol. These symbols are included in searches when the Formatted Display search option is activated.


Пошук тексту

  1. Для відкриття діалогового вікна "Знайти і замінити" виберіть Редагування - Знайти і замінити.

  2. У текстовому полі Знайти введіть текст, який потрібно знайти.

  3. Також можна натиснути Знайти або Знайти все.

При натисканні Знайти Calc вибирає наступну комірку, в якій міститься потрібний текст. Текст можна переглядати і редагувати, після чого слід знову натиснути Знайти для переходу до наступної знайденої комірки.

  1. Якщо діалогове вікно було закрито, то можна натиснути комбінацію клавіш (+Shift+F) для переходу до наступної комірки без повторного виклику діалогового вікна.

  2. Усталено Calc шукає у поточному аркуші. Позначте пункт Усі аркуші, щоби шукати у всі аркушах документа.

При натисканні кнопки Знайти Calc вибирає всі клітинки, які містять потрібний запис. Тепер можна, наприклад, виділити всі знайдені комірки напівжирним шрифтом або одночасно застосувати до них стиль комірки.

Навігатор

  1. Для відкриття вікна Навігатор виберіть Перегляд - Навігатор.

Функція "Навігатор" є основним інструментом для знаходження і вибору об'єктів.

Функція "Навігатор" використовується для вставки об'єктів і посилань усередині того ж документа або з інших відкритих документів.

Будь ласка, підтримайте нас!