Групування зведених таблиць

Отримана зведена таблиця може містити безліч різнорідних записів. Для отримання зручнішого вигляду таблиці застосовують групування записів.

  1. Виберіть комірку або блок комірок у зведеній таблиці.

  2. Виберіть Дані - Група і структура - Групувати.

Залежно від формату вибраних клітинок або до зведеної таблиці додасться нове поле групи, або відкриється одне з двох діалогових вікон Групування - для числових значень або для дат.

Зведена таблиця повинна бути складена так, щоб у ній можна було здійснювати групування.

Відкрийте файл з прикладом:

Будь ласка, підтримайте нас!