Застосування умовного форматування

Using the menu command Format - Conditional - Condition, the dialog allows you to define conditions per cell, which must be met in order for the selected cells to have a particular format.

Піктограма Попередження

Для застосування умовного форматування слід увімкнути параметр "автоматично обчислювати". Виберіть Дані - Обчислити - Обчислювати автоматично (при виборі команди "Обчислювати автоматично" поруч з командою з'являється галочка).


Умовне форматування дозволяє, наприклад, виділити підсумкові значення, які перевищують середні значення всіх підсумків. Якщо підсумкові значення зміняться, то відповідно автоматично зміниться форматування і не доведеться застосовувати інші стилі вручну.

Визначення умов

 1. Виділіть комірки, до яких потрібно застосувати умовний стиль.

 2. Choose Format - Conditional - Condition.

 3. У діалоговому вікні введіть умови. Це вікно докладно описано в довідці LibreOffice, а нижче наведено приклад:

Приклад умовного форматування виділення сум більшого/меншого середнього значення

Крок 1: створення чисельних значень

Припустимо, потрібно особливо виділити деякі значення в таблиці. Наприклад, у таблиці товарообігу всі значення вище середнього рівня можна виділити зеленим кольором, а всі значення нижче середнього рівня - червоним кольором. Умовне форматування дозволяє зробити це.

 1. First of all, create a table in which a few different values occur. For your test you can create tables with any random numbers:

  У одну з комірок введіть формулу =RAND() для отримання випадкових чисел в інтервалі від 0 до 1. Якщо потрібні цілі числа в інтервалі від 0 до 50, то введіть формулу =INT(RAND()*50).

 2. Скопіюйте формулу, щоб створити рядок з випадковими числами. Клацніть правий нижній кут виділеної клітинки і при натиснутій кнопці перетягніть вказівник миші вправо, виділивши потрібний діапазон клітинок.

 3. Аналогічним чином клацніть кут крайньої правої клітинки і при натиснутій кнопці перетягніть вказівник миші вниз, щоб створити кілька рядків з випадковими числами.

Крок 2: визначення стилів клітинок

Наступний крок - застосування одного стилю комірки до всіх значень, які представляють товарообіг вище середнього рівня, а іншого стилю - до значень, що представляють товарообіг нижче середнього рівня. Перед продовженням зробіть видимим вікно "Стилі".

 1. Клацніть правою кнопкою миші порожню комірку і виберіть в контекстному меню команду Формат комірок.

 2. In the Format Cells dialog on the Background tab, click the Color button and then select a background color. Click OK.

 3. In the Styles deck of the Sidebar, click the New Style from Selection icon. Enter the name of the new style. For this example, name the style "Above".

 4. Щоб визначити другий стиль, знову клацніть порожню комірку і повторіть процедуру, описану вище. Призначте інший колір тла комірки і ім'я стилю (наприклад, стиль "Менше").

Крок 3: обчислення середнього

У цьому прикладі обчислюється середнє від випадкових значень. Результат виводиться у комірці:

 1. Встановіть курсор у порожній клітинці, наприклад, J14, і виберіть команду Вставка - Функція.

 2. Select the AVERAGE function. Use the mouse to select all your random numbers. If you cannot see the entire range, because the Function Wizard is obscuring it, you can temporarily shrink the dialog using the Shrink icon.

 3. Завершіть роботу майстра функцій натисненням кнопки Гаразд.

Крок 4: застосування стилів клітинок

Тепер можна застосувати умовне форматування до аркуша:

 1. Виділіть клітинки з випадковими числами.

 2. Choose the Format - Conditional - Condition command to open the corresponding dialog.

 3. Визначте таку умову: якщо значення комірки менше значення J14, то форматувати стилем "Менше", а якщо дорівнює або більше, то стилем "Більше".

Крок 5: копіювання стилю комірки

Щоб надалі застосувати умовне форматування до інших комірок:

 1. Виберіть одну з комірок, до яких застосовано умовне форматування.

 2. Скопіюйте комірку в буфер обміну.

 3. Виділіть комірки, до яких потрібно застосувати таке ж форматування.

 4. Choose Edit - Paste Special - Paste Special. The Paste Special dialog appears.

 5. In the Paste area, check only the Formats box. All other boxes must be unchecked. Click OK. Or you can click the Formats only button instead.

Будь ласка, підтримайте нас!