Застосування автофільтра

Функція автофільтр вставляє у стовпці даних поле зі списком, за допомогою якого зручно вибирати записи (рядки) для відображення.

  1. Виділіть стовпці, в яких хочете використовувати автофільтр.

  2. Виберіть команду Дані - Фільтр - Автофільтр. Стрілки полів зі списком відображаються в першому рядку вибраного діапазону.

  3. Запустіть фільтр, клацнувши стрілку в заголовку стовпця і вибравши потрібний пункт.

    Будуть відображені тільки ті рядки, вміст яких відповідає умовам фільтру. Інші рядки будуть відфільтровані. Про наявність відфільтрованих рядків можна судити з пропущених номерів рядків. Стовпець, в якому проводилася фільтрація, можна визначити по іншому кольору кнопки зі стрілкою.

Якщо додатковий автофільтр застосовується до іншого стовпця фільтрованого діапазону даних, то в інших комбінованих полях виводиться список тільки фільтрованих даних.

Для повторного відображення всіх записів виберіть в комбінованому полі "Автофільтр" значення всі. При виборі значення Стандартний відкриється діалогове вікно Стандартний фільтр, в якому можна налаштувати стандартний фільтр. Для перегляду перших 10 значень виберіть "10 верхніх".

Щоб припинити використання автофільтра, знову виділіть комірки, виділені на кроці 1, і ще раз виберіть команду Дані - Фільтр - Автофільтр.

tip

Для присвоєння різних автофільтрів різним аркушам спочатку необхідно визначити діапазон бази даних на кожному аркуші.


warning

Арифметичні функції враховують і ті комірки, які не відображаються через застосування фільтра. Наприклад, у суму всього стовпця будуть включені і значення відфільтрованих комірок. Якщо після застосування фільтра потрібно враховувати тільки видимі клітинки, застосуйте для підсумовування функцію SUBTOTAL.


Будь ласка, підтримайте нас!