Коди помилок у LibreOffice Calc

У таблиці описано повідомлення про помилки для LibreOffice Calc. Якщо помилка трапляється в комірці, що містить курсор, то повідомлення про помилку виводиться в рядку стану.

Код помилки

Повідомлення

Пояснення

###

немає

Комірка занадто вузька, щоб показати вміст.

#FMT

немає

Це значення виходить за межі, допустимі для цього формату

501

Неправильний символ

Символ у формулі не є правильним.

502

Неправильний аргумент

Недопустимий аргумент функції. Наприклад, від'ємне число в функції SQRT() (у цьому випадку слід використати IMSQRT()).

503
#ЧИСЛО!

Недопустима операція з рухомою комою

Обчислення призводить до переповнення певного діапазону значень.

504

Помилка у списку параметрів

Неприпустимий параметр функції, наприклад, текст замість числа або доменне посилання замість посилання на клітинку.

507, 508

Помилка: немає пари

Відсутня дужка: наприклад, наявні праві дужки, але немає лівих дужок.

509

Відсутній оператор

Пропущений оператор: наприклад, у виразі "=2(3+4) * " немає оператора між символами "2" і "(".

510

Відсутня змінна

Немає змінної, наприклад, у випадку, коли два оператори стоять поруч "=1+*2".

511

Відсутня змінна

Функція вимагає більшої кількості змінних, наприклад, AND() і OR().

512

Задовга формула

Компілятор: загальне число внутрішніх елементів (операцій, змінних, дужок) у формулі перевищує 8192.

513

Занадто довгий рядок

Компілятор: ідентифікатор у формулі перевищує розмір 64 кБ. Інтерпретатор: результат рядкової операції перевищує 64 кБ.

514

Внутрішнє переповнення

Операція сортування застосована до надмірної кількості числових даних (щонайбільше 100000) або переповнення стека обчислень.

515

Внутрішня синтаксична помилка

Невідома помилка.

516

Внутрішня синтаксична помилка

У стеку обчислень передбачається матриця, але вона недоступна.

517

Внутрішня синтаксична помилка

Невідомий код: наприклад, документ з новою функцією завантажений в стару версію, яка не містить цієї функції.

518

Внутрішня синтаксична помилка

Змінна недоступна

519
#VALUE!

Немає результату (замість Err:519 комірка показує #VALUE!)

Формула повертає значення, яке не відповідає визначенню, або клітинка, на яку посилається формула, містить текст замість числа.

520

Внутрішня синтаксична помилка

Компілятор створив невідомий код компіляції.

521
#NULL!

Внутрішня синтаксична помилка (замість Err:521 комірка показує #NULL!)

Немає коду або нема результату.

522

Циклічне посилання

Формула прямим або непрямим чином посилається на себе, та не налаштований параметр Ітерації у розділі - LibreOffice Calc - Обчислити.

523

Процедура обчислення не збігається

Функція втратила цільове значення або циклічні посилання не доходять до мінімальних змін для заданого максимального числа кроків.

524
#REF!

недійсні посилання (замість Err:524 комірка показує #REF!)

Компілятор: не вдалося визначити ім'я опису стовпця або рядка. Інтерпретатор: у формулі відсутній стовпець, рядок або аркуш, що містить посилальну клітинку.

525
#НАЗВА?

некоректні імена (замість Err:525 комірка показує #NAME?)

Ідентифікатор не може бути оцінений (наприклад, немає допустимої посилання, немає допустимого доменного імені, немає підпису стовпця/рядка, немає макросу, неправильний десятковий роздільник, не знайдено надбудови).

526

Внутрішня синтаксична помилка

Застаріла, вже не використовується, але може виникнути зі старих документів, якщо результатом є формула з домену.

527

Внутрішнє переповнення

Інтерпретатор: посилання (наприклад, посилання клітинки на клітинку) надмірно інкапсульовані.

530

Нема AddIn

Інтерпретатор: AddIn не знайдено.

531

Немає макроса

Інтерпретатор: Макрос не здайдено.

532
#ДІЛ/0!

Ділення на нуль

Оператор ділення/ якщо знаменник дорівнює 0.
Ця помилка повертається деякими функціями, наприклад:
VARP з менше, ніж 1 аргументом
STDEVP з менше, ніж 1 аргументом
ВАР з менше, ніж 2 аргументами
STDEV з менше, ніж 2 аргументами
STANDARDIZE з stdev=0
NORMDIST з stdev=0

533

Вкладені масиви не підтримуються

Наприклад, ={1;{2}}

538

Помилка: розмір масиву або матриці

-

539

Непідтримуваний вміст вбудованого масиву

Наприклад, ={1+2}

540

Зовнішній вміст вимкнено

Виникає, якщо є функція, яка вимагає (пере)завантаження зовнішніх джерел, а користувач ще не підтвердив перезавантаження зовнішніх джерел


Будь ласка, підтримайте нас!