Error Codes in LibreOffice Calc

The following table is an overview of the error messages for LibreOffice Calc. If the error occurs in the cell that contains the cursor, the error message is displayed on the Status Bar.

Код помилки

Повідомлення

Пояснення

###

немає

Комірка занадто вузька, щоб показати вміст.

#FMT

немає

Це значення виходить за межі, допустимі для цього формату

#N/A

Not Available

A result for the formula expression is not available.

501

Неправильний символ

Символ у формулі не є правильним.

502

Неправильний аргумент

Недопустимий аргумент функції. Наприклад, від'ємне число в функції SQRT() (у цьому випадку слід використати IMSQRT()).

503
#ЧИСЛО!

Недопустима операція з рухомою комою

Обчислення призводить до переповнення певного діапазону значень.

504

Помилка у списку параметрів

Function parameter is not valid, for example, text instead of a number.

507, 508

Помилка: немає пари

Відсутня дужка: наприклад, наявні праві дужки, але немає лівих дужок.

509

Відсутній оператор

Пропущений оператор: наприклад, у виразі "=2(3+4) * " немає оператора між символами "2" і "(".

510

Відсутня змінна

Немає змінної, наприклад, у випадку, коли два оператори стоять поруч "=1+*2".

511

Відсутня змінна

Функція вимагає більшої кількості змінних, наприклад, AND() і OR().

512

Задовга формула

Компілятор: загальне число внутрішніх елементів (операцій, змінних, дужок) у формулі перевищує 8192.

513

Занадто довгий рядок

Compiler: an identifier in the formula exceeds 1024 characters (UTF-16 code points) in size. Interpreter: a result of a string operation would exceed 256M characters (UTF-16 code points, so 512MiB) in size.

514

Внутрішнє переповнення

An internal calculation stack overflow occurred.

515

Внутрішня синтаксична помилка

Невідома помилка.

516

Внутрішня синтаксична помилка

У стеку обчислень передбачається матриця, але вона недоступна.

517

Внутрішня синтаксична помилка

Невідомий код: наприклад, документ з новою функцією завантажений в стару версію, яка не містить цієї функції.

518

Внутрішня синтаксична помилка

Змінна недоступна

519
#VALUE!

Немає значень (замість Err:519 в комірці з'явиться #VALUE!)

Формула повертає значення, яке не відповідає визначенню, або клітинка, на яку посилається формула, містить текст замість числа.

520

Внутрішня синтаксична помилка

Компілятор створив невідомий код компіляції.

521
#NULL!

No code or no intersection.

Немає коду або нема результату.

522

Циклічне посилання

Формула прямим або непрямим чином посилається на себе, та не налаштований параметр Ітерації у розділі - LibreOffice Calc - Обчислити.

523

Процедура обчислення не збігається

Функція втратила цільове значення або циклічні посилання не доходять до мінімальних змін для заданого максимального числа кроків.

524
#REF!

Недійсне посилання (замість Err:524 з'явиться #REF!)

Компілятор: не вдалося визначити ім'я опису стовпця або рядка. Інтерпретатор: у формулі відсутній стовпець, рядок або аркуш, що містить посилальну клітинку.

525
#НАЗВА?

Invalid names

An identifier could not be evaluated, for example, no valid reference, no valid function name, no column/row label, no macro, incorrect decimal separator, add-in not found.

527

Внутрішнє переповнення

Інтерпретатор: посилання (наприклад, посилання клітинки на клітинку) надмірно інкапсульовані.

530

Нема AddIn

Інтерпретатор: AddIn не знайдено.

531

Немає макроса

Інтерпретатор: Макрос не здайдено.

532
#ДІЛ/0!

Ділення на нуль

Оператор ділення/ якщо знаменник дорівнює 0.
Ця помилка повертається деякими функціями, наприклад:
VARP з менше, ніж 1 аргументом
STDEVP з менше, ніж 1 аргументом
ВАР з менше, ніж 2 аргументами
STDEV з менше, ніж 2 аргументами
STANDARDIZE з stdev=0
NORMDIST з stdev=0

533

Вкладені масиви не підтримуються

Наприклад, ={1;{2}}

538

Помилка: розмір масиву або матриці

The maximum limit for sorting has exceeded (the maximum is twice the maximum number of rows, so for 1048576 rows 2097152 entries). The same Err:538 is also used whenever a temporary matrix could not be allocated due to its size requirement.

539

Непідтримуваний вміст вбудованого масиву

Наприклад, ={1+2}

540

Зовнішній вміст вимкнено

A function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user has not confirmed reloading of external sources yet.


Будь ласка, підтримайте нас!