Сполучення клавіш для електронних таблиць

Піктограма Примітка

Деякі сполучення клавіш може використовуватися стільничне середовище. Клавіші, призначені для стільничного середовища, не доступні для LibreOffice. Спробуйте призначити інші клавіші для LibreOffice за допомогою меню Засоби - Налаштувати - Клавіатура або для стільничного середовища.


Щоб заповнити виділений діапазон комірок формулою, яку ви ввели в Рядку вводу, натисніть +Enter.

Для створення матриці, у якої всі клітинки містять інформацію, введену вами Рядку введення, натисніть Shift++Enter. Ви не можете редагувати компоненти матриці.

Для вибору декількох комірок в різних місцях аркуша утримуйте і вибирайте комірки в різних областях.

Для вибору декількох аркушів в електронній таблиці, утримуйте і натискайте імена аркушів в нижній частині робочого простору. Для вибору тільки одного аркуша з вибірки утримуйте Shift і клацніть ім'я цікавого вам аркуша.

Щоб вручну вставити в комірку розрив рядка, клацніть клітинку та натисніть +Enter.

Щоб видалити вміст виділених клітинок, натисніть клавішу Backspace. З'явиться діалогове вікно Видалити вміст, за допомогою якого можна уточнити, який саме вміст слід видалити. Для видалення вмісту комірок без виклику діалогу використовувати клавішу Delete.

Переходи у електронних таблицях

Сполучення клавіш

Результат

+Home

Переміщає курсор у першу комірку аркуша (A1).

+End

Переміщає курсор в останню комірку аркуша, що містить дані.

Home

Переміщає курсор у першу комірку поточного рядка.

End

Переміщує курсор до останнього стовпчика, який містить дані в будь-якому рядку.

Shift+Home

Виділяє комірки від поточної до першої в поточному рядку.

Shift+End

Виділяє всі клітинки від поточної до останнього стовпчика, який містить дані в будь-якому рядку.

Shift+Page Up

Виділяє комірки в поточному стовпці, починаючи з поточної, або розширює наявне виділення на одну сторінку вгору.

Shift+Page Down

Виділяє клітинки в поточному стовпці, починаючи з поточної, або розширює наявне виділення на одну сторінку вниз.

Shift+Пропуск

Вибирає поточний рядок або розширює наявний вибір на всі відповідні рядки.

+Пропуск

Вибирає поточний стовпець або розширює наявний вибір на всі відповідні стовпці.

+Shift+Пропуск

Вибирає всі комірки на аркуші.

+стрілка вліво

Переміщує курсор вліво на початок і кінець блоків комірок з даними. Якщо комірка ліворуч від курсору порожня або комірка з курсором порожня, курсор переміщається вліво в поточному рядку, доки не досягне наступної комірки зі вмістом. Якщо всі комірки в одному рядку зліва від курсору порожні, курсор переміщається до першої комірки в рядку.

+стрілка вправо

Переміщує курсор вправо на початок і кінець блоків комірок із даними. Якщо комірка праворуч від курсору порожня або комірка з курсором порожня, курсор переміщається вправо в поточному рядку, доки не досягне наступної комірки зі вмістом. Якщо всі комірки в одному рядку праворуч від курсору порожні, курсор переміщається до останньої комірки в рядку.

+стрілка вгору

Переміщує курсор вгору до початку та кінця блоків комірок із даними. Якщо комірка над курсором порожня або комірка з курсором порожня, курсор рухається вгору в поточному стовпці, доки не досягне наступної комірки зі вмістом. Якщо всі комірки в одному стовпці над курсором порожні, курсор переміщається до першої комірки в стовпці.

+стрілка вниз

Переміщує курсор вниз до початку та кінця блоків комірок із даними. Якщо комірка під курсором порожня або комірка з курсором порожня, курсор переміщається вниз у поточному стовпці, доки не досягне наступної комірки зі вмістом. Якщо всі комірки в одному стовпці під курсором порожні, курсор переміщається до останньої комірки в стовпці.

+Shift+клавіша із стрілкою

Виділяє всі клітинки діапазону, створеного рухами курсора за допомогою комбінацій клавіш +Стрілки. Якщо їх використовувати для виділення рядків і стовпців разом, вибирається прямокутний діапазон комірок. Якщо курсор знаходиться в порожній клітинці, виділення буде розтягнуто від поточної комірки до першої комірки зі значенням у напрямку натиснутої стрілки.

+Page Up

Переміщення на один аркуш вліво.

У режимі попереднього перегляду друку: Переміщує до попередньої сторінки друку.

+Page Down

Переміщення на один аркуш вправо.

У режимі попереднього перегляду друку: Пересуває до наступної сторінки друку.

+Page Up

Переміщення на один екран вліво.

+Page Down

Переміщення на один екран вправо.

Shift++Page Up

Додає попередній аркуш до поточної вибірки аркушів. Якщо вибрано всі аркуші електронної таблиці, це сполучення клавіш просто вибирає попередній аркуш. Робить попередній аркуш поточним аркушем.

Shift++Page Down

Додає наступний аркуш до поточної вибірки аркушів. Якщо вибрано всі аркуші електронної таблиці, це сполучення клавіш просто вибирає наступний аркуш. Робить наступний аркуш поточним аркушем.

+ *

де (*) - знак множення на цифровій клавіатурі

Вибирає діапазон, в якому знаходиться курсор. Діапазон - це неперервна послідовність комірок, що містять дані та обмежені порожніми рядками і стовпцями.

+ /

де (/) - знак ділення на цифровій клавіатурі

Вибирає діапазон матричної формули, в якому знаходиться курсор.

+клавіша „плюс“

Вставка комірок (як у меню "Вставка - Комірки")

+клавіша "мінус"

Видалення комірок (у меню "Зміни - Видалити комірки")

Введення (в обраному діапазоні)

Переміщує курсор на одну клітинку вниз у вибраному діапазоні. Щоб задати напрямок переміщення курсору, виберіть - LibreOffice Calc - Загальне та змініть параметр З клавішею Enter виділення переміщується.

Enter (після копіювання вмісту комірок)

Якщо вміст комірки щойно скопійовано до буфера обміну і в поточному файлі не було зроблено жодного додаткового редагування, натискання клавіші Enter вставить вміст буфера обміну до поточної позиції курсору.

Shift+Enter

Якщо буфер обміну має вміст комірки, а файл не редаговано, тоді натискання комбінації Shift+Enter матиме дію аналогічну клавіші Enter і вставить вміст буфера до поточної позиції курсора.

Якщо жодна комірка не виділена, комбінація клавіш Shift+Enter переміщує курсор у протилежному напрямку відносно зазначеного в параметрі З клавішею Enter виділення переміщується, який знаходиться у - LibreOffice Calc - Загальне.

Якщо виділено діапазон комірок, клавіші Shift+Enter переміщують курсор всередині поточного виділення у протилежному напрямку відносно зазначеного у параметрі З клавішею Enter виділення переміщується.

+ ` (див. примітку під таблицею)

Відображення або приховування формул (а не значень) у всіх комірках.


note

На більшості клавіатур англійською мовою клавіша ` розташована поруч із клавішею "1". При відсутності цієї клавіші на клавіатурі можна присвоїти іншу клавішу: виберіть "Засоби - Налаштувати" і клацніть по вкладці "Клавіатура". Виберіть категорію "Перегляд" і функцію "Змінити формулу".


Копіювання та перейменування аркушів

Вкладки, які використовують для навігації між аркушами, можна натискати в поєднанні з клавішами клавіатури для виконання таких операцій:

Сполучення клавіш

Дія

+ Перетягування вкладки аркуша

Створює копію аркуша, вкладку якого було натиснуто. Скопійований аркуш розміщується в тому місці, де була відпущена кнопка миші.

+ Клік на вкладці аркуша

Робить назву аркуша доступною для редагування. Відредагуйте назву аркуша та натисніть Enter для прийняття змін.


Функціональні клавіші, використані в електронних таблицях

Сполучення клавіш

Результат

+F1

Виводить коментар, зазначений у примітках до поточної комірки.

F2

Вибравши клітинку, натисніть F2, щоб відкрити вміст комірки для редагування. Якщо клітинка містить формулу, використовуйте клавіші зі стрілками для навігації по аркушу, щоб легко вводити адреси діапазону до формули.

Натисніть F2 ще раз, щоб активувати використання клавіш зі стрілками для переміщення курсору в тексті формули.

Кожне додаткове використання клавіші F2 перемикає між двома станами, описаними раніше.

Деякі діалогові вікна мають поля вводу з клавішею Зменшення. Натискання клавіші F2 при перебуванні курсора всередині таких полів викликає команду Зменшення.

+F2

Відкриває майстер функцій.

Shift++F2

Переміщує курсор у рядок введення, де можна ввести формулу для поточної комірки.

+F3

Відкриває діалогове вікно Визначення імен.

Shift++F4

Показує або приховує навігатор баз даних.

F4

Почергово змінює відносні та абсолютні посилання (наприклад, A1, $A$1, $А1, А$1) у полі вводу.

F5

Відображає чи приховує Навігатор.

Shift+F5

Відстежує залежності.

Shift+F9

Відстежує впливаючі клітинки.

Shift++F5

Переміщує курсор з Рядка вводу до Області листа. Ви можете також використовувати Shift++T.

F7

Перевіряє правопис на поточному аркуші.

+F7

Відкриває тезаурус, якщо поточна комірка містить текст.

F8

Вмикає або вимикає режим додаткового виділення. У цьому режимі можна розширити виділення за допомогою клавіш зі стрілками. Для розширення виділення можна також клацнути в іншій комірці.

+F8

Виділяє клітинки, які містять значення.

F9

Перерахунок змінених формул в поточному аркуші.

+Shift+F9

Перерахунок усіх формул на всіх аркушах.

+F9

Оновлює обрану діаграму.

Відкриває вікно Стилі, де можна застосувати стиль форматування до вмісту комірки або до поточного аркуша.

Shift+F11

Створює шаблон документа.

Shift+F11

Оновлює шаблони.

F12

Групує вибраний діапазон даних.

+F12

Розгруповує вибраний діапазон даних.

+стрілка вниз

Збільшує висоту поточного рядка (тільки в режимі сумісності з OpenOffice.org).

+стрілка вгору

Зменшує висоту поточного рядка (тільки в режимі сумісності з OpenOffice.org).

+стрілка вправо

Збільшує ширину поточного стовпчика.

+стрілка вліво

Зменшує ширину поточного стовпчика.

+A

Оптимізує ширину стовпця чи висоту рядка на основі поточної комірки.


Форматування комірок з використанням сполучень клавіш

За допомогою клавіатури можна застосувати такі формати клітинок:

Сполучення клавіш

Результат

+1 (не на додатковому полі клавіш)

Відкриття діалогового вікна "Формат комірок"

+Shift+1 (не на додатковому полі клавіш)

Дві десяткові позиції, роздільник тисяч

+Shift+2 (не на додатковому полі клавіш)

Стандартний експоненційний формат

+Shift+3 (не на додатковому полі клавіш)

Стандартний формат дати

+Shift+4 (не на додатковому полі клавіш)

Стандартний валютний формат

+Shift+5 (не на додатковому полі клавіш)

Стандартний відсотковий формат (два десяткові знаки)

+Shift+6 (не на додатковому полі клавіш)

Стандартний формат


Використання зведеної таблиці

Нижче вказані сполучення клавіш для діалогу Розмітка зведеної таблиці.

Клавіші

Результат

Tab

Переміщує фокус послідовно вперед по областях і кнопкам діалогу.

Shift+Tab

Переміщує фокус послідовно назад по областях і кнопкам діалогу.

Стрілка вверх

Переміщує фокусування на одну позицію вгору в поточній області діалогу.

Стрілка вниз

Переміщує фокус на одну позицію вниз в поточній області діалогу.

Стрілка вліво

Переміщує фокус на одну позицію вниз в поточній області діалогу.

Стрілка вправо

Переміщує фокус на одну позицію вправо в поточній області діалогу.

Home

Виділяє перший елемент в поточній області діалогу.

End

Виділяє останній елемент у поточній області діалогу.

і підкреслений символ у мітці "Поля рядків"

Копіює або переміщує поточне поле в область "Поля рядків".

і підкреслений символ у мітці "Поля стовпців"

Копіює або переміщує поточне поле в область "Поля стовпців".

і підкреслений символ у мітці "Поля даних"

Копіює або переміщує поточне поле в область "Поля даних".

і підкреслений символ у мітці "Фільтри"

Копіює або переміщує поточне поле в область "Фільтри".

+Стрілка вверх

Переміщує поточне поле на одну позицію вгору.

+Стрілка вниз

Переміщує поточне поле на одну позицію вниз.

+Стрілка вліво

Переміщує поточне поле на одну позицію вліво.

+Стрілка вправо

Переміщує поточне поле на одну позицію вправо.

+Home

Переміщує поточне поле на першу позицію.

+End

Переміщує поточне поле на останню позицію.

Delete

Видаляє поточне поле з області.


Будь ласка, підтримайте нас!