NETWORKDAYS

Returns the number of workdays between a start date and an end date. Holidays can be deducted.

note

Функції, назви яких закінчуються на _ADD або _EXCEL2003, повертають ті ж значення, що й відповідні функції Microsoft Excel 2003. Щоб отримати результати, засновані на міжнародних стандартах, слід використовувати функцію з назвою без суфікса.


note

Ця функція є частиною стандарту Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версії 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

NETWORKDAYS(StartDate; EndDate [; [ Holidays ] [; Workdays ] ])

StartDate is the date from when the calculation is carried out. If the start date is a workday, the day is included in the calculation.

EndDate is the date up until when the calculation is carried out. If the end date is a workday, the day is included in the calculation.

Holidays is an optional list of holidays. These are non-working days. Enter a cell range in which the holidays are listed individually.

Workdays is an optional list of number values defining standard work week. This list starts by Sunday, workdays are indicated by zero and non-working days by non-zero value.

note

При введенні дат як частини формул, косі риси або тире, використовувані в якості роздільників дат, інтерпретуються як арифметичні оператори. Тому дати, введені в цьому форматі не розпізнаються як дати і призводять до помилкових обчислень. Щоб дати не інтерпретувалися як частини формул, використовуйте функцію DATE, наприклад DATE (1954;7;20) або помістіть дату в лапки і використовуйте нотацію ISO 8601, наприклад "1954-07-20". Уникайте використання форматів дати, що залежать від локальних налаштувань, таких як "07/20/54", оскільки розрахунок може призвести до помилок, якщо документ завантажено відповідно до інших локальних налаштувань.


tip

Неоднозначне перетворення можливе для дат і часу ISO 8601 в розширених форматах з роздільниками. Якщо виникає помилка #ЗНАЧЕННЯ!, змініть вибір Генерувати хибу #ЗНАЧЕННЯ! у вікні - LibreOffice Calc - Формула, кнопка Детальніше... у розділі "Детальні налаштування обчислень", у списку Перетворення із тексту у число.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Приклади

How many workdays fall between 2001-12-15 and 2002-01-15? The start date is located in C3 and the end date in D3. Cells F3 to J3 contain the following Christmas and New Year holidays: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".

=NETWORKDAYS(C3;D3;F3:J3) returns 17 workdays.

How many workdays fall between September 12nd and 25th in 2016 if only Mondays, Tuesdays and Wednesdays are considered as workdays?

=NETWORKDAYS(DATE(2016;9;12); DATE(2016;9;25); ; {1;0;0;0;1;1;1}) returns 6 workdays.

Будь ласка, підтримайте нас!