Form

Data Entry Form is a tool to make table data entry easy in spreadsheets. With the Data Entry Form, you can enter, edit and delete records (or rows) of data and avoid horizontal scrolling when the table has many columns or when some columns are very wide.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть команду Дані - Форма...


Підготовка форми введення даних

Щоб бути ефективною, таблиця даних Calc повинна мати рядок заголовків, де вміст кожної комірки є підписом стовпця. Вміст заголовкових комірок стає підписами полів даних у формі.

Активація форми

  1. Помістіть курсор у рядок заголовків таблиці.

  2. Виберіть команду Дані - Форма....

Заповнення форми даними

Введіть дані у текстові поля. Натисніть Enter або клацніть Створити, щоб додати їх до таблиці.

Кнопки вікна Форма даних

Створити: заповнити запис (комірки рядка таблиці) вмістом полів форми і перейти до наступного запису або додати новий запис у нижній частині таблиці.

Видалити: видалити поточний запис.

Відновити: коли редагується поле форми, відновити вміст запису до початкового стану.

Попередній запис: перейти до попереднього запису (рядка таблиці).

Наступний запис: перейти до наступного запису.

Закрити: закрити форму.

Діалогове вікно Форма даних з полями, підписаними вмістом заголовкових комірок

tip

Use the Tab and Shift-Tab keys to jump forth and back between text boxes of the form dialog.


tip

You also can use the form scroll bar to move between text boxes.


Reopening the form dialog

To reopen the form dialog, place the cursor on the header row and open the form. The displayed record in the form dialog is the first data record. Move to the last record before entering new data otherwise the current record will be edited.

Будь ласка, підтримайте нас!