Вибрати джерело даних

Виберіть базу даних і таблицю або запит, що містять потрібні дані.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть команду Вставка - Зведена таблиця й у діалоговому вікні Вибрати джерело виберіть параметр Джерело даних, зареєстроване в LibreOffice.


Виділення

You can only select databases that are registered in LibreOffice. To register a data source, choose - LibreOffice Base - Databases.

База даних

Select the database that contains the data source that you want to use.

Data source

Select the data source that you want to use.

Тип

Click the source type of for the selected data source. You can choose from four source types: "Table", "Query" and "SQL" or SQL (Native).

Будь ласка, підтримайте нас!