Показати подробиці (Зведена таблиця)

Вставляє новий аркуш деталізації з великою кількістю інформації про поточну комірку зведеної таблиці. Крім того, для вставлення аркуша деталізації можна двічі клацнути комірку зведеної таблиці. Новий аркуш містить підмножину рядків з вихідного джерела даних, яка містить виведену в поточній комірці результуючу інформацію.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Дані - Групування та структура - Показати подробиці (для деяких зведених таблиць).


Піктограма Примітка

Приховані елементи не обчислюються, рядки прихованих елементів враховуються. Параметр "Показати подробиці" доступний тільки для зведених таблиць, заснованих на діапазонах комірок або на даних бази даних.


Будь ласка, підтримайте нас!