Page Style

Opens a dialog where you can define the appearance of all pages in your document.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Оберіть Формат - Стиль сторінки.

From the context menu:

Choose Page Style.

From the tabbed interface:

On the Layout tab, choose Page Margins or Page Size or Page Columns and click on More Options.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Page Style.

From toolbars:

Icon Page Style

Page Style

From the keyboard:

+ Shift + P

From the status bar:

Click on the Page Style area.

From the sidebar:

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Edit Style.


Керування

Задайте параметри для вибраного стилю.

Можливість визначити розмітку сторінок для одно- і багатосторінкових документів, а також нумерацію і формати паперу.

Облямівка

Задає параметри меж для вибраних об'єктів у Writer або в Calc.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Верхній колонтитул

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Нижній колонтитул

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Аркуш

Тут можна задати елементи, які слід включити до роздруківки всіх аркушів із поточним стилем сторінки. Крім того, ви можете встановити порядок друку, номер першої сторінки та масштаб сторінки.

Скинути

Скидання змін, внесених на поточній вкладці, до стану на момент відкриття цього діалогового вікна. При закритті діалогового вікна запит про підтвердження не виводиться.

Будь ласка, підтримайте нас!