Date & Time Functions

Ці функції електронної таблиці використовуються для вставки та зміни дат і часу.

Щоб скористатися цією командою…

Вставка - Функція - Категорія Дата і час


note

Функції, назви яких закінчуються на _ADD або _EXCEL2003, повертають ті ж значення, що й відповідні функції Microsoft Excel 2003. Щоб отримати результати, засновані на міжнародних стандартах, слід використовувати функцію з назвою без суфікса.


В LibreOffice значення дати і часу обробляються як числові. Якщо значенню дати або часу присвоєно числовий формат, воно перетворюється на число. Наприклад, значення 01/01/2000 12:00 перетвориться в 36526,5. Значення перед десятковою комою відповідає даті, а значення після коми - часу. Якщо у використанні числового подання дати або часу немає необхідності, слід змінити формат дати або часу. Для цього необхідно виділити комірку, яка містить значення дати або часу, відкрити контекстне меню і вибрати команду Формат комірок. На вкладці Числа містяться функції для визначення формату числа.

Початок відліку дати (нульовий день)

Дати обчислюються на основі зміщення відносно нульового дня. Для нульового дня можна використовувати такі варіанти:

База дат

Використати

30.12.1899 р.

(типовий)

'01/01/1900'

(використовується у StarCalc 1.0)

'01/01/1904'

(використовується у програмах Apple)


Викличте меню - LibreOffice Calc - Обчислення, щоб вибрати базу дати.

warning

При копіюванні і вставлянні між різними електронними таблицями комірок, що містять дати, подбайте про те, щоб базові дати в обох таблицях були однакові. Дати зміняться, якщо використано різні базові дати.


Рік (дві останні цифри)

На вкладці - LibreOffice - Загальне є розділ Рік (дві останні цифри). Тут задається період, до якого застосовується двоцифрове позначення року. Зауважте, що ці зміни впливають на деякі з таких функцій.

note

При введенні дат як частини формул, косі риси або тире, використовувані в якості роздільників дат, інтерпретуються як арифметичні оператори. Тому дати, введені в цьому форматі не розпізнаються як дати і призводять до помилкових обчислень. Щоб дати не інтерпретувалися як частини формул, використовуйте функцію DATE, наприклад DATE (1954;7;20) або помістіть дату в лапки і використовуйте нотацію ISO 8601, наприклад "1954-07-20". Уникайте використання форматів дати, що залежать від локальних налаштувань, таких як "07/20/54", оскільки розрахунок може призвести до помилок, якщо документ завантажено відповідно до інших локальних налаштувань.


tip

Неоднозначне перетворення можливе для дат і часу ISO 8601 в розширених форматах з роздільниками. Якщо виникає помилка #ЗНАЧЕННЯ!, змініть вибір Генерувати хибу #ЗНАЧЕННЯ! у вікні - LibreOffice Calc - Формула, кнопка Детальніше... у розділі "Детальні налаштування обчислень", у списку Перетворення із тексту у число.


note

Інформація про часовий пояс не використовується у функціях дати та часу і комірках.


Функції

Date & Time Functions

DATE

DATEDIF

DATEVALUE

DAY

DAYS

DAYS360

DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

EASTERSUNDAY

EDATE

EOMONTH

HOUR

ISLEAPYEAR

ISOWEEKNUM

MINUTE

MONTH

MONTHS

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NOW

SECOND

TIME

TIMEVALUE

TODAY

WEEKDAY

WEEKNUM

WEEKNUM_EXCEL2003

WEEKNUM_OOO

WEEKS

WEEKSINYEAR

WORKDAY

WORKDAY.INTL

YEAR

YEARFRAC

YEARS

Будь ласка, підтримайте нас!