Insert Sheet from file

Служить для вставки аркуша з іншої електронної таблиці.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Оберіть Аркуш - Вставити аркуш з файлу.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Insert Sheet - From File.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Insert Sheet from File.

From the sheet navigation bar:

Choose Insert Sheet - From file.

From toolbars:

Icon Insert Sheet from File

Insert Sheet From File


  1. Для вибору електронної таблиці використовується діалогове вікно Файл - Відкрити.

  2. У діалоговому вікні Вставка аркуша виберіть аркуш для вставки.

Будь ласка, підтримайте нас!