Вставити розрив сторінки

Ця команда служить для вставки розривів рядка або стовпця для правильного друку даних. Горизонтальний розрив сторінки можна вставити над активною коміркою, а вертикальний розрив - ліворуч від неї.

Виберіть Аркуш - Видалити розрив сторінки для усунення усіх створених вручну розривів.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Аркуш - Вставити розрив сторінки.


Розрив рядка

Вставляє під вибраною коміркою розрив рядка (горизонтальний розрив сторінки).

Розрив стовпчика

Вставляє ліворуч від активної комірки розрив стовпчика (вертикальний розрив сторінки).

Будь ласка, підтримайте нас!