Page Break

Display the page breaks and print ranges in the sheet.

Choose View - Normal to switch this mode off.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Виберіть команду Перегляд - Поділ на сторінки.

From the tabbed interface:

Choose View - Page Break

On the View menu of the View tab, choose Page Break.

From toolbars:

Icon Page Break

Page Break


Друкування параметрів аркуша

Визначення кількості друкованих сторінок

Контекстне меню перегляду розбиття на сторінки містить функції для зміни поділу на сторінки, включаючи такі параметри:

Видалити розриви сторінок

Вилучає усі ручні розриви у поточному аркуші.

Додати діапазон друку

Додає вибрані комірки до діапазону друку.

Будь ласка, підтримайте нас!