Видалити аркуш

Видаляє поточний аркуш після підтвердження.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть команду Аркуш - Видалити аркуш.

Відкрийте контекстне меню вкладки аркуша.


Піктограма Примітка

Неможливо видалити аркуш, якщо активована команда Зміни - Відстеження змін - Записувати зміни.


Так

Видаляє поточний аркуш.

Ні

Закриває діалогове вікно. Видалення не виконується.

Будь ласка, підтримайте нас!