Заповнити випадковими числами

Заповнює діапазон комірок автоматично згенерованими псевдовипадковими числами із вибраними функцією розподілу та її параметрами.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Аркуш - Заповнити комірки - Випадкові числа.


Дані

Діяпазон комірок

Визначення діапазону комірок для заповнення випадковими числами. Якщо ви перед тим вибрали діапазон, то він буде показаний тут.

Генератор випадкових чисел

Розподіл

Функція розподілу для генератора випадкових чисел.

Дійсна функція розподілів і її параметри

Розподіл

Параметри

Рівномірний

 • Мінімум: найменше значення вибірки.

 • Максимум: найбільше значення вибірки.

Рівномірний цілочисельний

 • Мінімум: найменше значення вибірки.

 • Максимум: найбільше значення вибірки.

Нормальний

 • Математичне сподівання: середнє значення нормального розподілу.

 • Стандартне відхилення: середнє квадратичне відхилення нормального розподілу.

Піктограма Попередження

Математичне сподівання та стандартне відхилення згенерованих чисел можуть не збігатися із математичним сподіванням та стандартним відхиленням, вставленим у діалог.


Коші

 • Медіана: медіана даних або параметр розташування.

 • Сигма: параметр шкали.

Піктограма Попередження

Медіана та сигма згенерованих чисел можуть не дорівнювати даним, вставленим у діалог.


Бернулі

 • Значення p: ймовірність успіху.

Біномний

 • Значення p: ймовірність успіху кожного випробування.

 • Число випробувань: кількість випробувань у експерименті.

Хі-квадрат

 • Значення Nu: додатне ціле число, яке вказує кількість ступенів вільності.

Геометричний

 • Значення p: ймовірність успіху кожному випробування.

Від'ємний біномний

 • Значення p: ймовірність успіху кожного випробування.

 • Число випробувань: кількість випробувань у експерименті.


Параметри

Увімкнути іншу генерацію чисел

Задайте початкове значення генератора випадкових чисел у полі Засів.

База

Значення задає початок для алгоритму генератора випадкових чисел. Воно використовується для започаткування (бази) генератора випадкових чисел для відтворення послідовності псевдовипадкових чисел. Задайте додатне ціле число (1, 2, ...), щоб отримати певну послідовність або залиште поле порожнім, якщо вам не потрібна ця конкретна функція.

Увімкнути округлення

Round the number to a given number of Decimal Places.

Десяткові знаки

Число знаків після коми у згенерованих числах.

Будь ласка, підтримайте нас!