Fill Series

Автоматично генерує ряд варіантів у цьому діалозі. Визначає напрям, приріст, одиниці виміру часу та тип ряду.

note

Перед заповненням рядів необхідно вибрати діапазон комірок.


Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Оберіть у меню Аркуш - Заповнити комірки - Заповнити ряди.


Для автоматичного продовження рядів з допомогою заданих правил завершення необхідно встановити прапорець Автозаповнення у діалоговому вікні Заповнення рядів.

Напрямок

Дозволяє вказати напрямок для створення рядів.

Вниз

Служить для створення рядів з напрямком вниз у вибраному діапазоні комірок стовпця з використанням певного приросту до кінцевого значення.

Справа

Служить для створення рядів з напрямком зліва направо в обраному діапазоні комірок з використанням певного приросту до кінцевого значення.

Вверх

Служить для створення рядів з напрямком вгору в обраному діапазоні комірок стовпця з використанням певного приросту до кінцевого значення.

Зліва

Служить для створення рядів з напрямком справа наліво в обраному діапазоні комірок з використанням певного приросту до кінцевого значення.

Тип рядів

Визначає тип ряду. Оберіть між Лінійний, Приріст, Дата і Автозаповнення .

Лінійний

Служить для створення лінійного числового ряду з використанням певного приросту і кінцевого значення.

Приріст

Служить для створення зростаючого ряду з використанням певного приросту і кінцевого значення.

Дата

Служить для створення ряду дат з використанням певного приросту та кінцевої дати.

Автозаповнення

Формує ряди прямо на аркуші. Функція Автозаповнення враховує налаштування списків. Наприклад, вводячи Січень у першу комірку, ряд заповнюється на основі визначеного списку під - LibreOffice Calc - Списки сортування.

Автозаповнення здійснюється відповідно до обраної моделі. Ряд зі значеннями 1, 3, 5 автоматично доповнюється значеннями 7, 9, 11, 13 і т. д. Ряди з датами і часом заповнюються так само; наприклад, після введення значень 01.01.99 і 15.01.99 використовується інтервал 14 днів.

Автоматичне заповнення даних на основі вмісту клітинок

Одиниця виміру часу

У цій області можна вказати потрібну одиницю вимірювання часу. Ця область стає активною лише, якщо вибрано тип Дата у області Тип рядів.

День

Використовуючи тип рядів Дата і цей параметр, можна створювати потижневі ряди. Одиницею приросту є день.

День тижня

Використовуючи тип рядів Дата і цей параметр, можна створювати п'ятиденні ряди. Одиницею приросту є день.

Місяць

Використовуючи тип рядів Дата і цей параметр, можна створювати ряди, в яких одиницею приросту є місяць.

Рік

Використовуючи тип рядів Дата і цей параметр, можна створювати ряди, в яких одиницею приросту є рік.

Початкове значення

Служить для вводу початкового значення ряду. Можна вводити цифри, дати або час.

Кінцеве значення

Служить для введення кінцевого значення ряду. Можна вводити цифри, дати або час.

Збільшення

Термін "збільшення" означає величину, на яку збільшуються значення. Це поле служить для визначення величини, на яку ряд обраного типу збільшується з кожним кроком. Це поле доступне для введення лише, якщо вибрано тип рядів "Лінійний", "Зростання" або "Дата".

Будь ласка, підтримайте нас!