Заповнити аркуші

Визначає передавання даних аркуша або певних діапазонів аркуша у відповідні комірки інших вибраних аркушів.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Аркуш - Заповнити комірки - Аркуші.


Піктограма Попередження

Ця команда меню активна лише тоді, коли в документі вибрано принаймні 2 аркуші.


To select multiple sheets, click each sheet tab while pressing or Shift.

На відміну від копіювання ділянки в буфер обміну, можна фільтрувати певні дані і обчислювати значення.

Заповнення аркуша

This dialog is similar to the Paste Special dialog, where you can find additional tips.

Будь ласка, підтримайте нас!