Заповнити аркуші

Визначає передавання даних аркуша або певних діапазонів аркуша у відповідні комірки інших вибраних аркушів.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Аркуш - Заповнити комірки - Аркуші.


Піктограма Попередження

Ця команда меню активна лише тоді, коли в документі вибрано принаймні 2 аркуші.


Щоб вибрати кілька аркушів, клацніть на кожній вкладці аркуша, утримуючи клавішу або Shift.

На відміну від копіювання ділянки в буфер обміну, можна фільтрувати певні дані і обчислювати значення.

Заповнення аркуша

Цей діалог схожий на діалог Вставити як..., де можна знайти додаткові поради.

Будь ласка, підтримайте нас!