Ліворуч

Служить для заповнення виділеного діапазону комірок (хоча б із двох стовпців) вмістом крайньої правої комірки діапазону.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Аркуш - Заповнити комірки - Ліворуч.


Якщо вибрано лише один рядок, то вміст крайньої правої комірки копіюється в інші виділені комірки. Якщо вибрано кілька рядків, то вміст кожної з крайніх правих комірок копіюється в комірки, розташовані зліва.

Будь ласка, підтримайте нас!