Fill Left

Служить для заповнення виділеного діапазону комірок (хоча б із двох стовпців) вмістом крайньої правої комірки діапазону.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Оберіть у меню Аркуш - Заповнити комірки - Заповнити Зліва.

From toolbars:

Піктограма Заповнити зліва

Заповнити зліва


Якщо вибрано лише один рядок, то вміст крайньої правої комірки копіюється в інші виділені комірки. Якщо вибрано кілька рядків, то вміст кожної з крайніх правих комірок копіюється в комірки, розташовані зліва.

Будь ласка, підтримайте нас!