Fill Up

Служить для заповнення виділеного діапазону комірок (хоча б із двох рядків) вмістом нижньої комірки діапазону.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Оберіть у меню Аркуш - Заповнити комірки - Заповнити вгору.

From toolbars:

Піктограма Заповнити вгору

Заповнити вгору


Якщо вибрано один стовпець, то вміст нижньої комірки копіюється у виділених комірках. Якщо вибрано кілька стовпців, то вміст нижніх комірок копіюється в комірки, розташовані вище.

Будь ласка, підтримайте нас!