Праворуч

Служить для заповнення виділеного діапазону комірок (хоча б із двох стовпців) вмістом крайньої лівої комірки діапазону.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Аркуш - Заповнити комірки - Праворуч.


Якщо вибрано лише один рядок, то вміст крайньої лівої комірки копіюється в інші виділені комірки. Якщо вибрано кілька рядків, то вміст кожної з крайніх лівих комірок копіюється в комірки, розташовані праворуч.

Будь ласка, підтримайте нас!