Вниз

Служить для заповнення виділеного діапазону комірок (хоча б із двох рядків) вмістом верхньої комірки діапазону.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Аркуш - Заповнити комірки - Вниз.


Якщо вибрано один стовпець, то вміст верхньої комірки копіюється в інші комірки. Якщо вибрано кілька стовпців, то вміст відповідної верхньої комірки копіюється в розташовані нижче комірки.

Будь ласка, підтримайте нас!