Робота з макросами VBA

Visual Basic for Applications (VBA) це реалізація Microsoft Visual Basic, вбудована в застосунки Microsoft Office.

Підтримка VBA не є повною, але вона охоплює значну частину загальних моделей використання. Більшість макросів використовують керовану підмножину об'єктів API Excel (наприклад, Діапазон, Робочий аркуш, Робоча книга тощо), а підтримка включає ці об'єкти та їхні найпоширеніші методи і властивості.

Завантаження документів Microsoft Office з виконуваними макросами VBA

Виберіть - Завантаження/збереження - Властивості VBA і позначте Виконуваний код. Потім завантажте або відкрийте документ.

Executable code

The VBA (Visual Basic for Applications) code will be loaded ready to be executed. If this checkbox is not checked, the VBA code will be commented out so it can be inspected, but will not run.

tip

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


Запуск макросів VBA

Запускайте макроси VBA так само, як і макроси LibreOffice Basic.

Піктограма Попередження

Доки підтримка VBA неповна, ви можете змінювати код VBA і компенсувати відсутню підтримку об'єктами, виразами і функціями LibreOffice Basic.


Змінювання макросів VBA

Макроси VBA можна змінювати в ІСР LibreOffice Basic.

Будь ласка, підтримайте нас!