Exclusive VBA Functions and Statements

LibreOffice Basic додає ці функції, якщо увімкнено підтримку VBA.

Ці функції VBA доступні, якщо перед першим макросом в модулі LibreOffice Basic записано інструкцію Option VBASupport 1.

VBA Statements

Функція Option ClassModule

Тут вказують, що модуль є модулем класу, який містить об'єкти, властивості, процедури та функції.

Інструкція Option VBASupport

Вмикає підтримку в LibreOffice Basic деяких інструкцій, функцій і об'єктів VBA.

Інструкція Enum [VBA]

Define enumerations or non UNO constant groups. An enumeration is a value list that facilitates programming and eases code logic review.

Текстові функції

AscW Function [VBA]

Повертає значення Unicode першого знака в рядковому виразі.

ChrW Function [VBA]

Повертає символ Unicode, відповідний вказаному кодові символу.

Функція InStrRev [VBA]

Повертає позицію рядка в іншому рядку, починаючи від правого краю.

Функція StrReverse [VBA]

Повертає рядок зі зворотним порядком символів.

StrConv Function

Convert a string as specified by a conversion type.

Фінансові функції

Функція DDB [VBA]

Повертає зниження вартості активу для певного періоду, використовуючи метод арифметичного зменшення.

Функція FV [VBA]

Повертає майбутню вартість інвестиції на основі постійних періодичних виплат і постійної відсоткової ставки (Future Value).

Функція IPmt [VBA]

Повертає суму сплати відсотків за інвестицією за вказаний період на основі періодичних виплат і постійної відсоткової ставки.

Функція IRR [VBA]

Обчислює внутрішню норму прибутку для інвестиції.

Функція MIRR [VBA]

Обчислює змінену внутрішню норму прибутку ряду інвестицій.

Функція NPer [VBA]

Повертає кількість строків для позики або капіталовкладення.

Функція NPV [VBA]

Обчислює чисту поточну вартість інвестиції на основі наданої облікової ставки, серії внесків та зняття коштів.

Функція Pmt [VBA]

Повертає постійну періодичну виплату для позики або капіталовкладення.

Функція PPmt [VBA]

Повертає за певний період оплату основної суми на інвестицію, яка базується на періодичних та постійних платежах та постійній процентній ставці.

Функція PV [VBA]

Повертає поточну суму інвестиції після серії регулярних платежів.

Функція Rate [VBA]

Повертає відсоткову ставку за кредитом або інвестицією.

Функція SLN [VBA]

Повертає прямолінійну амортизацію активу за один період. Сума амортизації постійна протягом періоду амортизації.

Функція SYD [VBA]

Повертає арифметично знижувану ставку амортизації.

Функції дати й часу

Функція FormatDateTime [VBA]

Застосовує формат дати і/або часу до виразу типу дати і повертає результат як рядок.

Функція MonthName [VBA]

Функція MonthName повертає локалізовану назву місяця за заданим номером місяця.

Функція WeekdayName [VBA]

Функція WeekdayName повертає назву заданого дня тижня.

Функції вводу/виводу

Input Function [VBA]

Повертає знаки прочитані з файлу в режимі Input або Binary (String).

Математичні функції

Round Function [VBA]

Rounds a numeric value to a specified number of decimal digits.

FormatNumber [VBA]

Повертає рядок з числовим форматом, застосованим до числового виразу.

FormatPercent [VBA]

Returns a string with a number formatting applied to a numeric expression. A percent sign is appended to the returned string.

Partition Function [VBA]

Returns a string indicating where a number occurs within a calculated series of ranges.

Object Properties and Methods

Err Object [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

Будь ласка, підтримайте нас!