FormatNumber [VBA]

Повертає рядок з числовим форматом, застосованим до числового виразу.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Синтаксис:


    FormatNumber( expression As Variant, [numDigitsAfterDecimal As Integer], [includeLeadingDigit As Integer], _
      [useParensForNegativeNumbers As Integer], [groupDigits As Integer] ) As String
  

Повертає значення:

String

Параметри:

expression: Required. A numeric expression to be formatted. If expression is a string, then the decimal and thousands separator need to be localized.

numDigitsAfterDecimal: не обов'язково. Числове значення, що вказує кількість цифр, які слід відображати після десяткової коми. Якщо опущено, застосовується значення -1, тобто використовуються типові параметри локалі інтерфейсу користувача.

includeLeadingDigit: не обов'язково. Значення з переліку vbTriState, що вказує, чи повинен виводитися нуль на початку дробових значень.

useParensForNegativeNumbers: не обов'язково. Значення з переліку vbTriState, що вказує, чи повинні від'ємні числа братися в дужки.

groupDigits: не обов'язково. Значення з переліку vbTriState, яке вказує, чи треба згрупувати цифри (тисячі і т. д.), використовуючи розділювач груп, вказаний у регіональних налаштуваннях системи.

Коди помилок:

13 Невідповідність типів даних

Приклад:


    Sub TestFormatNumber
    testName = "Test 1: positive, 2 decimals"
    str2 = "12.20"
    str1 = FormatNumber("12.2", 2, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 2: negative, 20 decimals, use leading zero"
    str2 = "-0.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-.2", 20, vbTrue, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 3: negative, 20 decimals, no leading zero"
    str2 = "-.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-0.2", 20, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 4: negative, no leading zero, use parens"
    str2 = "(.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbFalse, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 5: negative, default leading zero, use parens"
    str2 = "(0.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbUseDefault, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 6: group digits"
    str2 = "-12,345,678.00"
    str1 = FormatNumber("-12345678", -1, vbUseDefault, vbUseDefault, vbTrue)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)
    End Sub
  

Будь ласка, підтримайте нас!