Функція Round [VBA]

Функція Round повертає число, округлене до заданої кількості цифр.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Синтаксис:


    Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 
  

Повертає значення:

Double

Параметри:

вираз: обов'язково. Числовий вираз для округлення.

ЧислоДесЗнаків: не обов'язково. Визначає скільки знаків після коми буде залишено при округленні. Типово - 0.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Round
     Dim r 
     r = Pi
     print r ' 3,14159265358979
     print Round(r, 5) ' 3,14159
     r = exp(1)
     print r ' 2,71828182845904
     print Round(r) ' 3
    End Sub
  

Будь ласка, підтримайте нас!