Функція SYD [VBA]

Повертає арифметично знижувану ставку амортизації.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Синтаксис:


SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ціна - початкова ціну активу.

Залишок - ціна активу в кінці його амортизації.

Термін: термін амортизації, що визначає кількість періодів амортизації активу.

Період - номер періоду, для якого потрібно розрахувати амортизацію.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSYD
REM Обчислює річну амортизацію активу, який коштує $10,000 на
REM початок 1-го року, і має ліквідаційну вартість $1,000 через 5 років.
Dim syd_yr1 As Double
REM Обчислює амортизацію за 1-й рік.
syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )
print syd_yr1 ' syd_yr1 зараз дорівнює 3000.
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!