Функція SLN [VBA]

Повертає прямолінійну амортизацію активу за один період. Сума амортизації постійна протягом періоду амортизації.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Синтаксис:


SLN (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double)

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ціна - початкова ціну активу.

Залишок - ціна активу в кінці його амортизації.

Термін - термін амортизації, що визначає кількість періодів амортизації активу.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSLN
REM Обчислює річну амортизацію активу, який коштує $10,000 на
REM початок 1-го року, і має ліквідаційну вартість $1,000 через 5 років.
Dim y_dep As Double
y_dep = SLN( 10000, 1000, 6 )
print y_dep ' повертає 1500.
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!