Функція PV [VBA]

Повертає поточну суму інвестиції після серії регулярних платежів.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Синтаксис:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ставка - періодична відсоткова ставка.

Кпер — загальна кількість періодів, за які сплачується дохід.

Плт - виплата, яка здійснюється в кожний період.

МС (не обов'язково) - майбутня сума позики / інвестиції.

Тип (необов'язково) - визначає, коли виконується виплата: на початку чи в кінці періоду.

0 - виплата в кінці періоду;

1 - виплата на початку періоду.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePV
' Обчислюється поточне значення доходу при виплаті $1,000 на місяць протягом 6 років.
' Ставка 10% річних і виплати виконуються в кінці місяця.
Dim pv1 As Double
pv1 = PV( 0.1/12, 72, -1000 )
print pv1 ' pv1 дорівнює 53978,6654781073.
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!