Функція PPmt [VBA]

Повертає за певний період оплату основної суми на інвестицію, яка базується на періодичних та постійних платежах та постійній процентній ставці.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Синтаксис:


Pmt( Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ставка - періодична відсоткова ставка.

Пер - номер періоду, для якого потрібно розрахувати основний платіж (ціле число від 1 до Кпер).

Кпер — загальна кількість періодів, за які сплачується дохід.

ПС - (поточна) сума інвестиції.

МС (не обов'язково) - майбутня сума позики / інвестиції.

Тип (необов'язково) - визначає, коли виконується виплата: на початку чи в кінці періоду.

0 - виплата в кінці періоду;

1 - виплата на початку періоду.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePPmt
' Розрахувати основні платежі протягом місяців 4 та 5 для кредиту, який повинен бути сплачений повністю
' за 6 років. Річна ставка 10%, виплати виконуються в кінці місяця.
Dim ppMth4 As Double
Dim ppMth5 As Double
' Основна виплата протягом 4 місяця:
ppMth4 = PPmt( 0.1/12, 4, 72, 100000 )
print ppMth4 ' ppMth4 дорівнює -1044,94463903636.
' Основна виплата протягом 5 місяця:
ppMth5 = PPmt( 0.1/12, 5, 72, 100000 )
print ppMth5' ppMth5 дорівнює -1053,65251102833.
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!