Функція Pmt [VBA]

Повертає постійну періодичну виплату для позики або капіталовкладення.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Синтаксис:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double , PV as Double , [FV as Variant], [Due as Variant] )

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ставка - періодична відсоткова ставка.

Кпер — загальна кількість періодів, за які сплачується дохід.

ПС - (поточна) сума інвестиції.

МВ (необов'язково) - майбутня вартість кредиту / інвестиції.

Тип (необов'язково) - визначає, коли виконується виплата: на початку чи в кінці періоду.

0 - виплата в кінці періоду;

1 - виплата на початку періоду.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


REM ***** BASIC *****
Option VBASUPPORT 1
' Обчислює місячну виплату за позикою, яка буде сплачена за 6 років.
' Ставка 10% річних і виплати виконуються в кінці місяця.
Sub ExamplePmt
 Dim myPmt As Double
 myPmt = Pmt( 0.1/12, 72, 100000 )
 print MyPmt 'отримаємо -1852,58377757705
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!