Функція NPV [VBA]

Обчислює чисту поточну вартість інвестиції на основі наданої облікової ставки, серії внесків та зняття коштів.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Синтаксис:


NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ставка - облікова ставка для періоду.

Значення() - масив, що містить дані про внески (додатні значення) і зняття коштів (від'ємні значення).

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPV
 Dim r As Double
 Dim pValues(5) as Double
 pValues(0) = 100
 pValues(1) = 100
 pValues(2) = 100
 pValues(3) = -300
 pValues(4) = 100
 pValues(5) = 100
 r = 0.06
 p = NPV( r, pValues)
 Print p ' повертає 174,894967305331
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!