Функція MIRR [VBA]

Обчислює змінену внутрішню норму прибутку ряду інвестицій.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Синтаксис:


MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Повертає значення:

Double

Параметри:

Значення(): Масив грошових потоків, що представляє серію платежів та доходу, де від’ємні значення розглядаються як платежі, а додатні - як дохід. Цей масив повинен містити принаймні одне від’ємне і одне додатне значення.

Інвестиція: це відсоткова ставка інвестицій (від’ємні значення масиву).

Реінвестування: відсоткова ставка реінвестування (додатні значення масиву).

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleMIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -5
 cashFlow(1) = 10
 cashFlow(2) = 15
 cashFlow(3) = 8
 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100
 Print mirrValue ' повертає 94.16. Змінена внутрішня норма прибутку грошового потоку.
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!