Функція IRR [VBA]

Обчислює внутрішню норму прибутку для інвестиції.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Синтаксис:


IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Повертає значення:

Double

Параметри:

Значення(): Масив цінностей грошового потоку. Значення показують значення грошових потоків за регулярними інтервалами; принаймні одне значення має бути від’ємним (платежі), принаймні одне значення має бути додатним (дохід).

Припущення - початкова оцінка того, якою буде внутрішня норма прибутку.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' повертає 11.3321028236252 . Внутрішня норма прибутку грошового потоку.
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!