Функція DDB [VBA]

Повертає зниження вартості активу для певного періоду, використовуючи метод арифметичного зменшення.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Синтаксис:


DDB(Cost As Double, Salvage As Double, Life as Double, Period as Double, [Factor as Variant])

Повертає значення:

Double

Параметри:

Ціна вказує початкову ціну активу.

Залишок вказує ціну активу в кінці його експлуатації.

Термін число періодів (наприклад, років або місяців) протягом яких актив буде експлуатуватись.

Період задає період для якого розраховується значення.

Коефіцієнт (необов'язковий) коефіцієнт зниження вартості. Якщо не задано, використовується типове значення 2.

Використовуйте цю форму амортизації, якщо вам потрібна більша початкова вартість амортизації, а не лінійна амортизація. Амортизаційна вартість зменшується з кожним періодом і зазвичай використовується для активів, втрата вартості яких вища незабаром після придбання (наприклад, транспортних засобів, комп'ютерів). Зверніть увагу, що за даним типом розрахунку балансова вартість ніколи не досягне нуля.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleDDB
 Dim ddb_yr1 As Double
 ddb_yr1 = DDB(75000,1,60,12,2)
 Print ddb_yr1 ' повертає 1,721.81 грошових одиниць.
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!