CreateObject Function

Створює об'єкт UNO. У Windows також може створити OLE-об'єкти.

Цей метод створює примірники типу, що переданий як параметр.

Синтаксис:

oObj = CreateObject(type)

Параметри:

type: the type of the object to be created, as a string.

Приклад:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Будь ласка, підтримайте нас!