Функція CreateObject

Створює об'єкт UNO. У Windows також може створити OLE-об'єкти.

Цей метод створює примірники типу, що переданий як параметр.

Синтаксис:

oObj = CreateObject( тип )

Приклад:


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!