Функція InStr

Повертає позицію рядка всередині іншого рядка.

Функція InStr повертає позицію, в якій було виявлено збіг. Якщо рядок не виявлено, то функція повертає 0.

Синтаксис:


InStr ([Початок As Long,] Текст1 As String, Текст2 As String[, Порівняння])

Значення, що повертається:

Integer

Параметри:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Текст1: рядок, в якому потрібно виконати пошук.

Текст2: рядок, який потрібно знайти.

Порівняння: необов'язковий числовий вираз, який визначає тип порівняння. Значенням цього параметра може бути 0 або 1. Типове значення 1 вказує на текстове порівняння (без врахування регістра). Значення 0 вказує на двійкове порівняння (з урахуванням регістру).

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first optional parameter is omitted.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!