Зміна довжини рядків

Для визначення довжини рядка і порівняння рядків призначені такі функції.

Функція InStr

Повертає позицію рядка всередині іншого рядка.

Функція Len

Повертає кількість символів у рядку або кількість байтів, необхідних для зберігання змінної.

Функція StrComp

Порівнює два рядки і повертає ціле значення, яке вказує на результат порівняння.

Будь ласка, підтримайте нас!