Функція Right

Повертає n крайніх правих символів рядкового виразу.

Див. також: Функція Left.

Синтаксис:


Right (Текст As String, n As Long)

Значення, що повертається:

String

Параметри:

Текст: рядок, з якого потрібно отримати крайні праві символи.

n: числовий вираз, який визначає кількість символів, що повертаються функцією. Якщо n = 0, то буде повернуто рядок нульової довжини. Максимально допустиме значення - 65535.

У наступному прикладі дата у форматі РРРР-ММ-ДД перетворюється у формат (ММ/ДД/РРРР).

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Будь ласка, введіть дату у міжнародному форматі 'РРРР-ММ-ДД'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!