Функція Mid, інструкція Mid

Повертає вказану частину рядка (функція Mid) чи замінює цю частину рядка іншим рядком (інструкція Mid).

Синтаксис:


Mid (Текст As String, Початок As Long [, Довжина As Long]) або Mid (Текст As String, Початок As Long, Довжина As Long, Текст As String)

Повертає значення:

String (тільки для функції)

Параметри:

Текст: довільний рядок, котрий потрібно змінити.

Start: Numeric expression that indicates the character position within the string where the string portion that you want to replace or to return begins. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Length: Numeric expression that returns the number of characters that you want to replace or return. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Якщо параметр Довжина функції Mid опущено, повертаються всі символи рядкового виразу від початкової позиції до кінця рядка.

Якщо параметр Довжина інструкції Mid менший, ніж довжина замінюваного тексту, то його буде скорочено до вказаної довжини.

Текст: рядок, який повинен замінити рядковий вираз (інструкція Mid).

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Будь ласка, введіть дату у міжнародному форматі 'РРРР-ММ-ДД'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!