Інструкція LSet

Вирівнює рядок за лівим краєм рядкової змінної або копіює змінну визначеного користувачем типу у змінну іншого визначеного користувачем типу.

Синтаксис:


LSet Змінна As String = Текст чи LSet Змінна1 = Змінна2

Параметри:

Змінна: будь-яка рядкова змінна (типу String), що містить рядок, котрий слід вирівняти вліво.

Текст: рядок, який потрібно вирівняти за лівим краєм рядкової змінної.

Змінна1: назва змінної визначеного користувачем типу в яку виконується копіювання.

Змінна2: назва змінної визначеного користувачем типу з якої виконується копіювання.

Якщо даний рядок коротший, ніж рядкова змінна, то LSet вирівнює вліво цей рядок у рядковій змінній. Решта позицій у рядковій змінній замінюється пропусками. Якщо даний рядок довший, ніж рядкова змінна, копіюються лише крайні зліва символи, що заповнюють довжину рядкової змінної. За допомогою інструкції LSet можна також копіювати змінну визначеного користувачем типу в іншу змінну такого ж типу.

Приклад:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Вирівнювання "АБВ" у рядку посилання довжиною 40 символів
  ' Заміна зірочок пробілами
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Вирівнювання вліво "АБВ" у рядку посилання довжиною 40 символів
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!