Функція Left

Повертає задане число крайніх лівих знаків рядкового виразу.

Синтаксис:


Left (Текст As String, n As Long)

Повертає значення:

String

Параметри:

Текст: будь-який рядок, з котрого потрібно отримати крайні ліві символи.

n: Numeric expression that specifies the number of characters that you want to return. If n = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

У наведеному далі прикладі дата із формату РРРР.ММ.ДД переводиться у формат ММ/ДД/РРРР.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Будь ласка, введіть дату у міжнародному форматі 'РРРР-ММ-ДД'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!