Функція Format

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

Синтаксис:


Format(expression [, format As String]) As String

Параметри:

expression: Numeric expression that you want to convert to a formatted string.

format: String that specifies the format code for the number. If format is omitted, the Format function works like the LibreOffice Basic Str() function.

Повертає значення:

Text string.

Коди форматування

The following list describes the codes that you can use for formatting a numeric expression:

0: If expression has a digit at the position of the 0 in the format code, the digit is displayed, otherwise a zero is displayed.

If expression has fewer digits than the number of zeros in the format code, (on either side of the decimal), leading or trailing zeros are displayed. If the expression has more digits to the left of the decimal separator than the amount of zeros in the format code, the additional digits are displayed without formatting.

Decimal places in the expression are rounded according to the number of zeros that appear after the decimal separator in the format code.

#: If expression contains a digit at the position of the # placeholder in the format code, the digit is displayed, otherwise nothing is displayed at this position.

This symbol works like the 0, except that leading or trailing zeroes are not displayed if there are more # characters in the format code than digits in the expression. Only the relevant digits of the expression are displayed.

.: Десятковий заповнювач визначає число десяткових розрядів зліва і справа від десяткового розділювача.

If the format code contains only # placeholders to the left of this symbol, numbers less than 1 begin with a decimal separator. To always display a leading zero with fractional numbers, use 0 as a placeholder for the first digit to the left of the decimal separator.

%: Multiplies the expressionby 100 and inserts the percent sign (%) where the expression appears in the format code.

E- E+ e- e+ : If the format code contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of the symbol E-, E+, e-, or e+, the expression is formatted in the scientific or exponential format. The letter E or e is inserted between the number and the exponent. The number of placeholders for digits to the right of the symbol determines the number of digits in the exponent.

Якщо експонента від'ємна, то знак мінус виводиться безпосередньо перед експонентою з E-, E+, e-, e+. Якщо ж експонента є додатною, то знак плюс виводиться лише перед експонентами з Е+ або е+.

The thousands delimiter is displayed if the format code contains the delimiter enclosed by digit placeholders (0 or #).

Використання крапки як розділювача груп розрядів чи десяткового розділювача визначається параметрами регіональних стандартів операційної системи. При введенні числа безпосередньо у програмний код Basic завжди використовуйте в ролі десяткового розділювача крапку. Фактичний вигляд десяткового розділювача визначається форматом чисел, який заданий у системних параметрах.

- + $ ( ) space: A plus (+), minus (-), dollar ($), space, or brackets entered directly in the format code is displayed as a literal character.

Щоб показати інші символи, необхідно поставити перед ними обернену косу риску (\) або взяти їх у лапки (" ").

\ : The backslash displays the next character in the format code.

Characters in the format code that have a special meaning can only be displayed as literal characters if they are preceded by a backslash. The backslash itself is not displayed, unless you enter a double backslash (\\) in the format code.

Зворотна коса риска в коді формату для того, щоб елемент виводився як символ, ставиться перед: символами для форматування дати й часу (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), символами для числового форматування (#, 0, %, E, e, кома, крапка) і символами для форматування рядків (@, &, <, >, !).

You can also use the following predefined number formats. Except for "General Number", all of the predefined format codes return the number as a decimal number with two decimal places.

Якщо використовуються наперед визначені формати, то їхні назви повинні бути укладені в лапки.

Наперед визначений формат

General Number: числа відображаються так, як вони введені.

Currency: після числа ставиться знак гривні, від'ємні числа беруться в дужки.

Fixed: принаймні один розряд показується перед десятковим розділювачем.

Standard: числа виводяться з розділювачами.

Percent: число множиться на 100 і до цього числа додається знак відсотків.

Scientific: числа виводяться у науковому форматі (наприклад, 1,00E+03 для числа 1000).

A format code can be divided into three sections that are separated by semicolons. The first part defines the format for positive values, the second part for negative values, and the third part for zero. If you only specify one format code, it applies to all numbers.

Ви можете встановити локаль для керування форматуванням чисел, дат і валют у LibreOffice Basic у - Мови та локалі - Загальні. У кодах формату Basic десяткова крапка (.) завжди використовується як заповнювач для десяткового роздільника, визначеного у вашій локалі, і буде замінена відповідним символом.

Те ж саме стосується і параметрів мови для форматів дати, часу і валюти. Код формату Basic буде інтерпретуватися і відображатися у відповідності з національними установками.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    REM як розділювач розрядів завжди використовується крапка, якщо числа вводяться у вихідному коді Basic.
    ' виводить, наприклад, 6,328.20 для англійської мови, 6.328,20 для німецької мови.
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!