String Function

Створює рядок, який відповідає вказаному символу або першому символу рядкового виразу, переданого у функцію.

Синтаксис:


String (n As Long, {вираз As Integer | символ As String})

Повертає значення:

Рядок

Параметри:

n: Numeric expression that indicates the number of characters to return in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

Вираз: числовий вираз, який визначає код ASCII для знака.

Знак: будь-який окремий знак, що використовується для створення рядка, який повертається, або будь-який рядок, з якого буде використано лише перший знак.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!