Функція Str

Перетворює числовий вираз у рядок.

Синтаксис:


Str (Вираз)

Значення, що повертається:

Рядок

Параметри:

Вираз: будь-який числовий вираз.

Функція Str перетворює числові змінні або результат обчислення в рядок. Перед від'ємними числами ставиться знак мінус. Перед додатними числами ставиться пропуск (замість знаку плюс).

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleStr
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = LTrim(Str(iVar))
    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!